Xây dựng Kiến An

Xây dựng Kiến An

 CITY LIGHT GATE

Chủ đầu tư: công ty Việt Thuận Thành

Địa điểm: Phường Hố Nai, Tp Biên Hòa, Đồng Nai

Quy Mô: 28 tầng lầu, 6 khối, 2 tầng hầm

Năm thực hiện: 2009