Xây dựng Kiến An

Xây dựng Kiến An

NHÀ MÁY DƯỢC SAGOPHA

Chủ đầu tư: Công ty SAGOPHA

Địa điểm: Khu công nghiệp Vsip 2, Bình dương

Diện tích đất: 5.000 m2

Diện tích sàn xây dựng: 3.861 m2