Xây dựng Kiến An

Xây dựng Kiến An

VỚI ĐỘI NGŨ KIẾN TRÚC SƯ VÀ KỸ SƯ CHUYÊN NGHIỆP , AM HIỂU VỀ KHÍ HẬU, NỀN MÓNG, CÁC LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI. KACONS LÀ MỘT TRONG NHỮNG TƯ VẤN ĐỊA PHƯƠNG HỔ TRỢ TỐT CHO CÁC DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI  KHI ĐẾN VIỆT NAM